ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณกำพล ตันสัจจา ในงานแถลงข่าวและเลี้ยงฉลองรางวัลเหรียญทอง 6 ปีซ้อน Chelsea Flower Show 2015

    รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณกำพล ตันสัจจา ในงานแถลงข่าวและเลี้ยงฉลองรางวัลเหรียญทอง 6 ปีซ้อน Chelsea Flower Show 2015 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องนันทา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

S  3588293 S  3588295 S  3588296 S  3588297 S  3588298 S  3588294