โครงการอบรมการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและการนำเสนอ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง กำหนดจัดโครงการอบรมการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและการนำเสนอ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นและ จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ โดยโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 40 คน

11183111 928963230481534 536285344 o 11158979 928963233814867 231213191 o 11159052 928963237148200 1376426344 o 11159331 928963280481529 454335585 o 11125996 928963277148196 1953852809 o 11171722 928963290481528 227088562 o