ขอแสดงความยินดี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา รับมอบโล่เกียรติคุณ

    ขอแสดงความยินดี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา รับมอบโล่เกียรติคุณ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น จากโรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในด้านความสำเร็จและเป็นแบบอย่างทางการศึกษา งานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนอินทร์บุรี “ราตรีเขียว-เหลือง ครั้งที่ 9” เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2558

11167416 926305157414008 98371225 o 11101273 926305160747341 34425519 o 11153382 926305174080673 187475324 o 11129876 926305170747340 1089811035 o 11159158 926305164080674 1713419417 o