พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ 5 รอบ

DSC 7185 DSC 7189 DSC 7193 DSC 7198 DSC 7202 DSC 7204
DSC 7208 DSC 7209 DSC 7213 DSC 7216 DSC 7217 DSC 7220
DSC 7225 DSC 7226 DSC 7228 DSC 7232 DSC 7234 DSC 7168
DSC 7170 DSC 7173 DSC 7174 DSC 7177 DSC 7178 DSC 7181
DSC 7186 DSC 7145 DSC 7153 DSC 7156 DSC 7239 DSC 7241
DSC 7246 DSC 7277 DSC 7249 DSC 7254 DSC 7258 DSC 7260
DSC 7263 DSC 7268 DSC 7269 DSC 7273 DSC 7283