ร่วมงานวัน อสม.เทศบาลนครแหลมฉบัง

    รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง รักษาราชการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และนายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้รับเชิญเข้าร่วมงานวัน อสม.เทศบาลนครแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ทั้งนี้งานดังกล่าวได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาท ประชาสัมพันธ์ผลงานและเชิดชูเกียรติ รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม. ที่ได้พัฒนางานด้านสาธารณสุขด้วยความเสียสละ

11087712 914396278604896 1935115080 o 11086628 914396288604895 1954158416 o 11087054 914396275271563 393436623 o 11087240 914396285271562 1805598310 o