ร่วมงานเลี้ยงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง

          
          ร่วมงานเลี้ยงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาเขตศรีราชาเข้าร่วมงานเลี้ยงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับความทุ่มเทแรงใจและแรงกายของท่านอธิการบดี ในฐานะที่ท่านปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

DSC 0017 DSC 0053 DSC 0066 DSC 0078 DSC 0081 DSC 0090
DSC 0097 DSC 0105 DSC 0108 DSC 0114 DSC 0118 DSC 0120
DSC 0123 DSC 0126 DSC 0130 DSC 0133 DSC 0135 DSC 0138
DSC 0158 DSC 0161 DSC 0165 DSC 0166 DSC 0167 DSC 0169
DSC 0174 DSC 0178 DSC 0180 DSC 0181 DSC 0201 DSC 0206
DSC 0209 DSC 0214 DSC 0217 DSC 0219 DSC 0221 DSC 0223
DSC 0230 DSC 0239 DSC 0247 DSC 0251 DSC 0253 DSC 0255
DSC 0257 DSC 0263 DSC 0270 DSC 0277