คณาจารย์ จากCollege of Electrical Engineering & Computer Science of NCU ประเทศไต้หวันเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิทยาเขตศรีราชา

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยาเขตศรีราชานำโดยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี) ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) และคณะอาจารย์และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ จาก College of Electrical Engineering & Computer Science of NCU ประเทศไต้หวัน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

atsb00000 atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005
atsb00006 atsb00007 atsb00008 atsb00009