ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ) และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ของสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ณ บริเวณถนนสุขุมวิท แยกสี่มุมเมือง เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง (พ.ต.อ.ศักดิ์รพี เพียวพนิช) เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ มีผู้นำชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

atsb00000 atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005
atsb00006 atsb00007 atsb00008 atsb00009 atsb00010 atsb00011
atsb00012 atsb00013 atsb00014 atsb00015 atsb00016 atsb00017
atsb00018 atsb00019 atsb00020 atsb00021