รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้อำนวยการวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมในงานพิธีครบรอบวันสถาปนา มก. วิทยาเขตกำแพงแสน
          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมในงานพิธีบรวงสรวงพระพิรุณ, พิธีวางพวงมาลาแด่ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนิสิตและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการนี้ ท่านอธิการบดี รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ได้เป็นประธานในพิธีในการเปิดงาน พร้อมด้วย รศ. ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

DSC 0641 DSC 0621 DSC 0634 DSC 0637 DSC 0643 DSC 0645
DSC 0646 DSC 0647 DSC 0650 DSC 0657 DSC 0658 DSC 0662
DSC 0663 DSC 0664 DSC 0665 DSC 0669 DSC 0672 DSC 0674
DSC 0675 DSC 0679 DSC 0682 DSC 0684 DSC 0685 DSC 0687
DSC 0689 DSC 0690 DSC 0700 DSC 0702 DSC 0715 DSC 0716
DSC 0719 DSC 0723 DSC 0724 DSC 0725 DSC 0726 DSC 0738
DSC 0743 DSC 0745 DSC 0747