วิทยาเขตศรีราชาปรับปรุงสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต

วิทยาเขตศรีราชาปรับปรุงสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต
           เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 วิทยาเขตศรีราชาได้มีการพัฒนาปรับปรุงสวนและภูมิทัศน์บริเวณ อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร และแนวถนนด้านข้างอาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม 2 ซึ่งเป็นที่มีหญ้าปกคลุมอย่างมาก เพื่อสร้างความร่มรื่นและสวยงามภายในวิทยาเขตศรีราชา โดยวิทยาเขตศรีราชาได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการปลูกและตกแต่งสวนจากบริษัทนงนุชแลนด์สแคปแอนการ์เด้น จำกัด ซึ่งเป็นต้นไม้ปาล์มชนิดต่างๆ โดยมีผู้อำนวยการบริษัทนงนุชแลนด์สแคปแอนการ์เด้น จำกัด(คุณกัมพล ตันสัจจา) ควบคุมการปลูกและจัดแต่ง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา(นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) และคุณธีระนันท์ บัวเพ็ชร ผู้ประสานงาน ในการนี้ วิทยาเขตศรีราชา ขอขอบพระคุณบริษัทนงนุชแลนด์สแคปแอนการ์เด้น จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์การจัดสวนดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ ด้วย
DSC 0314 DSC 0315 DSC 0316 DSC 0318 DSC 0321 DSC 0325
DSC 0326 DSC 0333 DSC 0336 DSC 0360 DSC 0410 DSC 0415
DSC 0445 DSC 0484 DSC 0487 DSC 0507 DSC 0533 DSC 0534
DSC 0537