คณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา และตัวแทนบุคคลกรฝ่ายอาคารฯ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ สวนนงนุช เมืองพัทยา

วันที่ 9 ตุลาคม 2556
          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 – 15.00 น. วิทยาเขตศรีราชา นำโดยท่าน รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และคณะผู้บริหารรวมทั้งตัวแทนบุคคลกรฝ่ายอาคารฯ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ สวนนงนุช เมืองพัทยา เพื่อขอคำปรึกษาหารือในการปรับสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาเขตศรีราชา
DSC04884 DSC04887 DSC04896 DSC04900 DSC04906 DSC04908
DSC04909 DSC04912 DSC04917 DSC04919 DSC04921 DSC04924
DSC04928 DSC04930 DSC04933 DSC04935 DSC04936 DSC04943
DSC04945 DSC04950 DSC04952 DSC04965 DSC04968