วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 18 ปี

วันที่ 22 สิงหาคม 2556