พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงาน และนิสิตที่ดี และพลังของแผ่นดิน

DSC 0058 DSC 0050 DSC 0059 1 DSC 0060 1 DSC 0061 DSC 0068 1
DSC 0061 1 DSC 0063 DSC 0065 1 DSC 0066 1 DSC 0069 1 DSC 0066
DSC 0067 DSC 0068 DSC 0070 1 DSC 0071 1 DSC 0069 DSC 0070
DSC 0071 DSC 0072 DSC 0072 1 DSC 0073 1 DSC 0074 DSC 0074 1
DSC 0075 DSC 0075 1 DSC 0076 1 DSC 0077 DSC 0077 1 DSC 0078
DSC 0078 1 DSC 0079 DSC 0079 1 DSC 0080 DSC 0080 1 DSC 0081
DSC 0081 1 DSC 0082 DSC 0083 1 DSC 0084 DSC 0085 DSC 0087
DSC 0088 1 DSC 0089 DSC 0102 DSC 0103 DSC 0104 DSC 0090
DSC 0091 DSC 0091 1 DSC 0092 DSC 0092 1 DSC 0095 DSC 0097
DSC 0097 1 DSC 0101 1 DSC 0102 1 DSC 0105 DSC 0107 DSC 0107 1
DSC 0109 DSC 0110