- 2560 -
         นิสิตสาขาการเงินได้รับรางวัลชนะเลิศ PTT RIT Star Team และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท รางวัล Muang Thai Life Assurance Star โครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2017
         นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand
         นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลจากการทดสอบความรู้ในระบบ e-learning Supply Chain Logistics ประจำปี 2560
         นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้รับรางวัลโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5
         นิสิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้รับรางวัลในการร่วมการแข่งขัน Pattaya Flair Bartender Championship Thailand Open ในงาน Pattaya Food & Hotelier Expo 2017
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับภาค ประจำพื้นที่เขตภาคกลาง การประกวดแผน A.P.Honda Marketing Plan Contest #9
         อาจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 (รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดับมาก เรื่อง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าทางการเกษตรในประเทศไทย :: Agricultural Land Abandonment in Thailand)
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสนับสนุนโดย KFC ภายใต้โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม
    - 2559 -
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการประกวดประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS - BrandAge Award (ปีที่ 10) ตอน Zeed Space ชวนTeen มาสร้าง Community
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำปลาแหลมฉบัง
         นิสิตสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน จากการประกวดเขียนโครงการกระทิงแดง U Project ปี 3
         นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ ในงานโลจิสติกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8