โครงการรอบรู้การสัมภาษณ์งาน

โครงการรอบรู้การสัมภาษณ์งาน

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาหารหอสมุดอนุสรณ์

อยากผ่านสัมภาษณ์งาน ...... ต้องอย่าพลาดงานนี้

รับจำนวนจำกัด ลงชื่อจองสิทธ์ก่อนเต็ม ห้อง 9207 อาคาร 9ผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต (2635)
ลงประกาศเมื่อ ::  26/2/2562 11:08 น.