โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 “เงินทองต้องวางแผน” By ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

อยากให้เงิน งอกเงย อย่างงดงาม ต้องอย่าพลาดการวางแผนทางการเงิน

หัวข้อ บรรยาย “เงินทองต้องวางแผน” By ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4

• รับเฉพาะนิสิต ชั้นปี 4 เท่านั้น (จำนวน 150 ที่นั่ง จองที่นั่งได้ที่งานกิจการนิสิต อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม ห้อง 9207)ผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต (2635)
ลงประกาศเมื่อ ::  22/1/2562 9:42 น.