โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 “How to survive วัยทำงาน” By Jobsdb

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561เรื่องจริงที่ไม่มีใครบอก.....เมื่อจบการศึกษาจะทำงานอย่างไรให้รอด....ในชีวิตการทำงาน.... “How to survive วัยทำงาน” By Jobsdb

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4

• รับเฉพาะนิสิต ชั้นปี 4 เท่านั้น (จำนวน 150 ที่นั่ง สำรองที่นั่งได้ที่งานกิจการนิสิต อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม ห้อง 9207)ผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต (2635)
ลงประกาศเมื่อ ::  16/1/2562 14:10 น.