ประชุมหารือโครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 13.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะฯ ประชุมหารือโครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Manpower) รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ร่วมกับ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา     และในเวลา 14.00 น. คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เยี่ยมชมบริษัท Unithai Shipyard and Engineering จำกัด ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Credit :: สกว. (ThailandResearchFund)
Link :: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2061220520563601&id=119527331399606

Credit :: DEPA Thailand
Link :: https://www.facebook.com/215081338570456/posts/1770882759656965/ผู้ฝากประกาศ  ::  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (-)
ลงประกาศเมื่อ ::  6/8/2561 10:04 น.