กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ (วิทยาเขตศรีรราชา)

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรรูปแบบใหม่ของนิสิตวิทยาเขตศรีราชา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำหรับนิสิตปี 1

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำหรับนิสิตปี 2

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำหรับนิสิตปี 3

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำหรับนิสิตปี 4

  • นิสิตนำบัตรประชาชนและบัตรนิสิตเดิม มาแสดงตน

หมายเหตุ :

1. กรณีนิสิต ไม่สามารถมาถ่ายรูปทำบัตรในวันที่กำหนดได้ ให้นิสิตมาติดต่อถ่ายรูปทำบัตรในวันที่สะดวก (1-4 พฤษภาคม 2561)

2. กรณีนิสิตไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในการทำบัตรใหม่ สามารถติดต่อขอทำบัตรนิสิตใหม่ได้ ในวันที่กำหนด (1-4 พฤษภาคม 2561) ทั้งนี้นิสิตจะยังไม่ได้รับบัตรนิสิตใหม่ในวันดังกล่าว (บัตรจะได้รับหลังจากติดต่อขอทำบัตรไปแล้ว 1-2 สัปดาห์)

3. นิสิตที่ยืนยันสิทธิ์ในการทำบัตรใหม่แล้ว จะได้รับบัตรนิสิตใหม่ในวันที่ถ่ายรูปทำบัตร

 

ตัวอย่างการแต่งกายนิสิตชายและหญิงผู้ฝากประกาศ  ::  วิทยาเขตศรีราชา (-)
ลงประกาศเมื่อ ::  27/3/2561 15:44 น.