เชิญอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต เรียนรู้ใจเขา ใส่ใจเรา การยืดหยุ่นความคิด ชีวิตสมดุล

เชิญนิสิตทุกชั้นปี ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต "รอบรู้สุขภาพจิต รู้ใจเขา ใส่ใจเรา  ยืดหยุ่นความคิดให้ชีวิตมีสุข"

โดยนักจิตวิทยาคลินิค

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  เวลา 13.00- 16.00 น. ณ อาคาร 9 ห้อง 9302 

 !!!!มีของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วม มากมาย !!!!!

แบบตอบรับโครงการ
ผู้ฝากประกาศ  ::  ห้องพยาบาล งานกิจการนิสิต (2695)
ลงประกาศเมื่อ ::  5/3/2561 13:02 น.