โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ขอเชิญนิสิตเเละบุคลากร

ร่วมกิจกรรม "โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" (Zumba Dance,Yoga,Cardio Dance)

วันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 17.00 -18.00 น.)

ณ อาคาร 9 ห้อง 9302 

***มีชั่วโมงกิจกรรมให้นะค่ะ***

ตารางกิจกรรมผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต (2638)
ลงประกาศเมื่อ ::  25/12/2560 13:20 น.