หลักสูตรอบรมระยะสั้น การใช้เศรษฐศาสตร์ และโหราศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการ นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ลงทะเบียนเข้าอบรม "การใช้เศรษฐศาสตร์ และโหราศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน"

"ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เชื่อมโยงกับหลักโหราศาสตร์ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวันได้"

ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลและสมัครอบรม :สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มกราคม 2561 

ติดต่อ 093 423 6541 คุณพรรณวดี (ผึ้ง)

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

https://goo.gl/forms/kP87QKhIMYouyelV2ผู้ฝากประกาศ  ::  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (2652)
ลงประกาศเมื่อ ::  21/11/2560 10:38 น.