โครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน

โครงการคนไทยยุคใหม่ ... ใส่ใจเรื่องเงิน

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม  2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาหารหอสมุดอนุสรณ์

ได้เวลาวางแผนการเงินแบบจริงจัง... เพื่ออนาคตที่สดใสกันแล้วน่า !!! รับจำนวนจำกัด ..... ลงชื่อจองสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมได้เลย

- ลงทะเบียน -ผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต (2635)
ลงประกาศเมื่อ ::  1/10/2562 10:22 น.