โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

         โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 โดยพิธีเปิดท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต (นายคณิต โลหากาศ) หัวหน้างานกิจการนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับบริษัท ดีเคทูพลัส จำกัดร่วมกันจัดงาน จัดโครงการที่สรรหาและรวบรวมสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงหรือมีความน่าเชื่อถือ ให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวนิสิตที่สมัครงาน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสมัครงานยังสถานประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัด ผู้สมัครงานสามารถเลือกสมัครงานได้ตรงความเหมาะสมกับความต้องการตนเอง มีบริษัทเข้าร่วมกว่า 40 บริษัท ณ อาคาร 13 พลศึกษา

P1011458 P1011459 P1011461 P1011462 P1011463 P1011464
P1011466 P1011467 P1011468 P1011469 P1011471 P1011473
P1011474 P1011475 P1011477 P1011479 P1011480 P1011481
P1011484 P1011485 P1011491 P1011494 P1011501 P1011502
P1011503 P1011506 P1011509 P1011511 P1011523 P1011525
P1011526 P1011527 P1011532 P1011536 P1011538 P1011544
P1011545 P1011548 P1011554 P1011555 P1011557 P1011558
P1011562 P1011564 P1011568 P1011571 P1011578 P1011581
P1011592 P1011595 P1011600 P1011601 P1011602 P1011603
P1011604 P1011610 P1011611 P1011615 P1011618 P1011622
P1011623 P1011626 P1011627