“โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบ 5G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”

         วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญเเจนาค) พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา (นายอุดมพร ตุงคะศิริ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดี) เเละคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น (True Corporation) เข้าเยี่ยมชม "โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบ 5G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา "เพื่อปรึกษาความร่วมมือเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ โดยทาง บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น มีความพร้อมเดินหน้าพัฒนาบริการ 5G ร่วมกับทางศูนย์ทดสอบ ฯ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

S  47620101 S  47620103 S  47620104 TR2 0041 TR2 0042 TR2 0050
TR2 0052 TR2 0055 TR2 0060 TR2 0063 TR2 0066 TR2 0067
TR2 0070 TR2 0071 TR2 0075 TR2 0078 TR2 0084 TR2 0087
TR2 0101 TR2 0103