โครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 (กิจกรรม Big Cleaning day)

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดย รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.เสรี กุญแจนาค) กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning day ภายในวิทยาเขตศรีราชา

big cleaning day0098 big cleaning day0099 big cleaning day0070 big cleaning day0075 big cleaning day0078 big cleaning day0080
big cleaning day0082 big cleaning day0084 big cleaning day0086 big cleaning day0087 big cleaning day0088 big cleaning day0089
big cleaning day0090 big cleaning day0091 big cleaning day0092 big cleaning day0074 big cleaning0073 big cleaning day0004
big cleaning day0005 big cleaning day0006 big cleaning day0052 big cleaning day0053 big cleaning day0054 big cleaning day0007
big cleaning day0008 big cleaning day0009 big cleaning day0012 big cleaning day0013 big cleaning day0014 big cleaning day0015
big cleaning day0016 big cleaning day0017 big cleaning day0018 big cleaning day0020 big cleaning day0021 big cleaning day0024
big cleaning day0025 big cleaning day0026 big cleaning day0035 big cleaning day0036 big cleaning day0037 big cleaning day0040
big cleaning day0039 big cleaning day0041 big cleaning day0045 big cleaning day0049 big cleaning day0050 big cleaning day0057
big cleaning day0058 big cleaning day0060 big cleaning day0062 big cleaning day 0003