เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Agritech and Innovation Center

          ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Agritech and Innovation Center ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

80054564 3114391601922450 6571279454411161600 n 80636107 3114391641922446 4140944374286516224 n 80728689 3114391278589149 5592283264636157952 n S  24805488