รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง

           เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย ผศ.จำลอง เจียมจำนรรจา อดีตผู้ช่วยอธิการบดีและผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา เข้าพบ นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง และนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

90516 90059 S  2981893 S  2981891 89908