พิธีเปิดการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ได้ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานเปิดการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

DSC 9713 DSC 9721 DSC 9743 DSC 9769 DSC 9770
DSC 9802 DSC 9817 DSC 9825 DSC 9830 DSC 9860