พิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมพิธีเปิดเทศกาลข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนบ้านหนองคล้า

rice 0001 rice 0002 rice 0003 rice 0005 rice 0006 rice 0007
rice 0008 rice 0009 rice 0010 rice 0011 rice 0012 rice 0013
rice 0014 rice 0015 rice 0018 rice 0019 rice 0020 rice 0021
rice 0022 rice 0023 rice 0024 rice 0025 rice 0026 rice 0027
rice 0030 rice 0033 rice 0035 rice 0036 rice 0038 rice 0042
rice 0043 rice 0044 rice 0045 rice 0046 rice 0047 rice 0048
rice 0049 rice 0050 rice 0051 rice 0052 rice 0053 rice 0054
rice 0055 rice 0056 rice 0057 rice 0058 rice 0059 rice 0060
rice 0061 rice 0062 rice 0063 rice 0064