รับมอบใบประกาศนียบัตร "คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน (carbon-neutral man)"

     ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา และบุคลากรห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และทีมวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบใบประกาศนียบัตร "คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน (carbon-neutral man)" โดยการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยทั้งหมดจนเป็นศูนย์ ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

carbon01 carbon05 carbon06 carbon07 carbon08 carbon09
carbon10 carbon11 carbon12 carbon13 carbon14 carbon15
carbon16 carbon17 carbon18 carbon19 carbon20 carbon21
carbon23 carbon24 carbon25 carbon26 carbon27 carbon28
carbon29 carbon30 carbon31 carbon32 carbon33 carbon34
carbon35 carbon36 carbon37 carbon38 carbon39 carbon40