วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24 ประจำปี 2562

     รองศาสตราจารย์ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุษทรงนาค ไหว้พ่อปูฤาษีหน้าวัว และพ่อปู่ขาว จากนั้นรวมกันตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร เนื่องในวันสถาปนาวิทยาศรีราชา ปีที่ 24 ประจำปี 2562

CON 2159 CON 2165 CON 2173 CON 2174 CON 2175 CON 2176
CON 2177 CON 2179 CON 2180 CON 2181 CON 2184 CON 2186
CON 2187 CON 2188 CON 2190 CON 2191 CON 2192 CON 2195
CON 2199 CON 2200 CON 2203 CON 2204 CON 2206 CON 2208
CON 2209 CON 2217 CON 2226 CON 2229 CON 2231 CON 2232
CON 2234 CON 2236 CON 2239 CON 2241 CON 2242 CON 2243
CON 2244 CON 2246 CON 2247 CON 2252 CON 2255 CON 2268
CON 2270 CON 2271 CON 2273 CON 2280 CON 2288 CON 2304
CON 2305 CON 2308 CON 2310 CON 2311 CON 2313 CON 2314
CON 2317 CON 2320 CON 2325 CON 2328 CON 2329 CON 2332
CON 2334 CON 2342 CON 2343 CON 2344 CON 2345 CON 2346
CON 2347 CON 2348 CON 2349 CON 2351 CON 2352 CON 2354
CON 2357 CON 2358 CON 2360 CON 2361 CON 2362 CON 2363
CON 2364 CON 2365 CON 2367 CON 2368 CON 2377 CON 2378
CON 2381 CON 2384 CON 2387 CON 2388 CON 2389 CON 2391
CON 2392