พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม วิทยาเขตศรีราชา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมี รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

CON 1392 CON 1396 CON 1399 CON 1404 CON 1408 CON 1411
CON 1415 CON 1419 CON 1423 CON 1429 CON 1434 CON 1437
CON 1438 CON 1441 CON 1446 CON 1452 CON 1455 CON 1456
CON 1458 CON 1459 CON 1462 CON 1463 CON 1466 CON 1467
CON 1469 CON 1471 CON 1472 CON 1474 CON 1476 CON 1478
CON 1479 CON 1480 CON 1481 CON 1483 CON 1485 CON 1497
CON 1498 CON 1505 CON 1508 CON 1511 CON 1522 CON 1523
CON 1533 CON 1541 CON 1544 CON 1547 CON 1550 CON 1551
CON 1555 CON 1557 CON 1560 CON 1561 CON 1564 CON 1565
CON 1568 CON 1573 CON 1575 CON 1578 CON 1583 CON 1589
CON 1591 CON 1593