พิธีรับ-มอบเงินสนับสนุน จาก มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบเงินสนับสนุนจากรายได้ในการดำเนิน โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ประชาชน" ให้กับ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, หน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ และมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ณ ห้องประชุม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

20190626 132959 20190626 142716 20190626 132938 20190626 132944 20190626 140811 20190626 141005
20190626 141020 20190626 141043 20190626 141049 20190626 141058 20190626 141104 20190626 141114
20190626 141310 20190626 141335 20190626 141427 20190626 141509 20190626 141530 20190626 141552
20190626 141618(0) 20190626 141633(0) 20190626 141705 20190626 141751 20190626 141821 20190626 141855
20190626 142024 20190626 142047 20190626 142133 20190626 142143 20190626 142351 20190626 142507(0)
20190626 142537 20190626 142603 20190626 142647