เอกอัครราชฑูตประเทศฟินแลนด์ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

      เอกอัครราชฑูตประเทศฟินแลนด์ เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

IMG 6245 IMG 6247 IMG 6248 IMG 6249 IMG 6251 IMG 6262
IMG 6264 IMG 6265 IMG 6270 IMG 6272 IMG 6276 IMG 6277
IMG 6284 IMG 6285 IMG 6287 IMG 6288 IMG 6294 IMG 6295
IMG 6299 IMG 6301 IMG 6302 IMG 6304 IMG 6305 IMG 6307
IMG 6310 IMG 6312 IMG 6314 IMG 6315 IMG 6316 IMG 6319
IMG 6322 IMG 6328 IMG 6334 IMG 6336 IMG 6337 IMG 6340
IMG 6342 IMG 6350 IMG 6355 IMG 6357 IMG 6359 IMG 6361
IMG 6365 IMG 6370 IMG 6371 IMG 6377 IMG 6380 IMG 6383
IMG 6384 IMG 6392 IMG 6396 IMG 6399 IMG 6404 IMG 6405
IMG 6406 IMG 6407 IMG 6410 IMG 6413 IMG 6414 IMG 6419
IMG 6420 IMG 6424 IMG 6427 IMG 6429 IMG 6432 IMG 6437
IMG 6443 IMG 6448 IMG 6451 IMG 6459 IMG 6461 IMG 6462
IMG 6470 IMG 6475