มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงานห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา

      ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงานห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

20190514 110904 20190514 111536 20190514 112316 20190514 112723 20190514 113550 20190514 114027
20190514 114033(0) 20190514 114038 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0019 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0020 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0022 20190514 093021
20190514 093214 20190514 093237 20190514 093303 20190514 093354 20190514 093411 20190514 093847
20190514 103428 20190514 103437 20190514 110345 20190514 110858 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0002 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0003
14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0006 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0008 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0009 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0011