กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ บริเวณสวนหย่อม อาคาร 1 พิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ประธานในพิธี และร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นประธานในพิธี ผู้แทนส่วนงาน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร) ณ บริเวณสวนสมุนไพร วิทยาเขตศรีราชา หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมงานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดด้านหน้าวิทยาเขตศรีราชา

P5014503 P5014504 P5014510 P5014511 P5014514 P5014516
P5014518 P5014520 P5014521 P5014523 P5014530 P5014531
P5014533 P5014534 P5014538 P5014543 P5014545 P5014549
P5014551 P5014554 P5014559 P5014562 P5014571 P5014577
P5014582 P5014586 P5014587 P5014591 P5014592 P5014594
P5014599 P5014602 P5014603 P5014605 P5014606 P5014610
P5014611 P5014614 P5014617 P5014620 P5014622 P5014626
P5014628 P5014633 P5014635 P5014643 P5014649 P5014651
P5014652 P5014657 P5014661 P5014663 P5014664 P5014665
P5014666 P5014668 P5014671 P5014673 P5014674 P5014676
P5014677 P5014678 P5014679 P5014682 P5014685 P5014686
P5014687 P5014691 P5014695 P5014696 P5014697 P5014698
P5014699 P5014700 P5014702 P5014703 P5014707 P5014710
P5014711 P5014712 P5014713 P5014714 P5014715 P5014717
P5014719 P5014722 P5014726 P5014727 P5014729 P5014731
P5014735 P5014741 P5014742 P5014744 P5014745 P5014748
P5014749 P5014753 P5014755 P5014759 P5014761 P5014762
P5014763 P5014764 P5014765 P5014766 P5014767 P5014772