โครงการบริการแนะนำอาชีพ และพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

      งานกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการบริการแนะนำอาชีพ และพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ อาคาร 13 พลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการสมัครงานให้กับนิสิตที่จบการศึกษา

P4254338 P4254341 P4254344 P4254345 P4254346 P4254348
P4254350 P4254351 P4254353 P4254354 P4254356 P4254357
P4254360 P4254361 P4254362 P4254363 P4254364 P4254368
P4254373 P4254381 P4254412 P4254420 P4254422 P4254432
P4254438 P4254445 P4254448 P4254459 P4254460 P4254466
P4254468 P4254472 P4254481 P4254483 P4254486