ประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เข้าร่วมขบวนแห่และตกแต่งรถประเพณีกองข้าว เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวศรีราชา ณ บริเวณสวนสารธารณะเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

P4214070 P4214074 P4214111 P4214112 P4214116 P4214145
P4214155 P4214161 P4214165 P4214168 P4214171 P4214172
P4214174 P4214177 P4214181 P4214182 P4214184 P4214191
P4214192 P4214223 P4214229 P4214231 P4214234 P4214235
P4214236 P4214238 P4214240 P4214241 P4214243 P4214246
P4214249 P4214250 P4214251 P4214254 P4214255 P4214258
P4214259 P4214260 P4214261 P4214262 P4214263 P4214264
P4214266 P4214267 P4214271 P4214272 P4214280 P4214282
P4214286 P4214290 P4214291 P4214293 P4214294 P4214295
P4214296 P4214297 P4214298 P4214299 P4214300 P4214301
P4214302 P4214303 P4214304 P4214305 P4214306 P4214307
P4214308 P4214309 P4214310 P4214311 P4214312 P4214313
P4214314 P4214316 P4214319 P4214321 P4214322 P4214323
P4214324 P4214325 P4214326 P4214327 P4214328