ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed)

  รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) ในพื้นที่ EEC ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

P3089818 P3089820 P3089821 P3089822 P3089825 P3089826
P3089827 P3089828 P3089829 P3089830 P3089831 P3089832
P3089836 P3089839 P3089840 P3089842 P3089843 P3089844
P3089846