มอบกระเช้าของขวัญ แก่หน่วยงานต่างๆ

  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชามอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นตัวแทนวิทยาเขตศรีราชา นำกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอศรีราชาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

131545 131546 131547 131549 131550 131552
131553 131554 131555 131556