มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาเขตศรีราชา

            เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เป็นผู้แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ โดยหัวข้อการศึกษาดูงาน ได้แก่ การบริหารงานในรูปแบบวิทยาเขตในภาพรวม และ ระบบการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

190206 0002 190206 0003 190206 0005 190206 0011 190206 0012 190206 0013
190206 0014 190206 0015 190206 0016 190206 0017 190206 0018 190206 0019
190206 0020 190206 0021 190206 0022 190206 0023 190206 0025