ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G Green

  ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ภายใต้แนวคิด 12th Anniversary G-Green 12 ปี เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ในวันที่ 30 มกราคม 2562

140660 140661 greenOfficegold 190131 0001 greenOfficegold 190131 0009 greenOfficegold 190131 0011 greenOfficegold 190131 0016
greenOfficegold 190131 0021 greenOfficegold 190131 0023 greenOfficegold 190131 0024 greenOfficegold 190131 0025 greenOfficegold 190131 0020 greenOfficegold 190131 0026
greenOfficegold 190131 0033 greenOfficegold 190131 0027 greenOfficegold 190131 0028 greenOfficegold 190131 0029 greenOfficegold 190131 0032 greenOfficegold 190131 0031