โครงการผู้บริหารพบบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2562

   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2562 โดยในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อาคารศรีธรรมเกษตร จากนั้นเวลา 09.30 น. ประชุมบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาพร้อมคณะฯ ณ ห้องประชุม 1101 อาคารบริการวิทยาการ ในเวลา 11.00 น. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี, 15 ปี และกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

PC268634 PC268643 PC268650 PC268654 PC268663 PC268664
PC268665 PC268670 PC268671 PC268681 PC268687 PC268689
PC268690 PC268691 PC268694 PC268698 PC268699 PC268704
PC268711 PC268729 PC268736 PC268743 PC268745 PC268748
PC268751 PC268756 PC268764 PC268767 PC268774 PC268776
0001 PC268783 0003 PC268786 PC268789 PC268792
PC268793 PC268796 PC268797 PC268800 PC268802 PC268805
PC268807 PC268809 PC268810 PC268812 PC268814 PC268816
PC268818 PC268821 PC268823 PC268826 PC268828 PC268830
PC268833 PC268835 PC268838 PC268839 PC268842 PC268846
PC268852 PC268855 PC268866 PC268868 PC268869 PC268874
PC268884 PC268905 PC268920