โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่
  1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยอง
  2 โรงเรียนชลกันยานุกูล
  3 โรงเรียนดาราสมุทร
  4 โรงเรียนศรีราชา
  5 โรงเรียนอัสสัมชัน ศรีราชา
  6 โครงการ Dek-D's TCAS Fair

46831362 258194778388480 413053082235043840 n IMG 5451 IMG 5453 IMG 5454 MS1 2097 MS1 2112
MS1 2338 MS1 2349 MS1 2356 MS1 2357 MS1 2358 MS1 2367
MS1 2373 MS1 2809 MS1 2825 MS1 2833 MS1 3075 MS1 3148