การประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง IASCT , Dongseo University

  การประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง IASCT , Dongseo University, NECTEC และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ (ICCT 2019) เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณาจารย์ ภาควิชาต่างๆ อาทิเช่น การท่องเที่ยว มัลติมีเดีย วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสนใจการประยุกต์ใช้ VR-AR Technology ในด้าน Game Development การท่องเที่ยว การกีฬา เป็นต้น ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

71218 0008 71218 0020 71218 0029 47373554 612390469177229 7641091031148003328 n 47486711 2102142746514192 4368635644507848704 n 47571948 2053317404691742 7571600418803810304 n
47574398 2163046603717614 652717041945411584 n 47579146 2127575294224028 7210568143666675712 n 47681184 338784433589897 6257751222669803520 n 47682180 515423558938166 4560608441982255104 n 47687689 283448682374581 7938989516121964544 n 48051779 991560337693937 3053653839728082944 n
48059242 496170494205005 3071608667041169408 n