พิธีเปิดหอประวัติ วิทยาเขตกำแพงแสน

           รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชามอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาร่วมพิธีเปิดหอประวัติ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

111845 111846 111849 111855 111858