งานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชเข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานและหลักสูตรการศึกษาในงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยจังหวัดชลบุรีร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติเยี่ยมชม ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

845282 P9046948 P9046950 P9046951 P9046952 P9046958
P9046959 P9046966 P9046997 P9047006 P9047016 P9047018
P9047022 P9047025 P9047032 P9047039 P9047047 P9047065
P9047073 P9047100