โครงการก้าวแรก สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561

  โครงการก้าวแรก สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561 พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ (KU78) โดยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0027 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0029 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0030 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0034 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0036 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0049
ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0053 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0058 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0066 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0072 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0075 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0078
ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0084 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0086 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0087 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0092 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0093 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0094
ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0104 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0109 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0112 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0115 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0119 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0121
ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0123 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0127 ก้าวแรก 2 ส.ค.2561 ๑๘๐๘๑๖ 0128 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0001 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0002 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0004
ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0014 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0016 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0018 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0019 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0026 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0030
ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0034 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0037 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0039 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0041 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0043 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0044
ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0056 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0057 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0061 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0062 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0064 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0068
ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0076 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0102 ก้าวแรก1 ส.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0114 ก้าวแรก1 ส 0.ค. KUSRC ๑๘๐๘๑๖ 0121