โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

       เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. การทำบลูเบอรี่ชีสพาย 2.การทำสบู่ขมิ้น, มะขาม และการทำโลชั่นบำรุงผิวจากขมิ้น เนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 23 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ประจำปี 2561 ณ อาคาร 21 สนามฟุตซอล วิทยาเขตศรีราชา

2561 ๑๘๐๘๒๙ 0115 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0130 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0119 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0112 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0124 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0193
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0195 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0201 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0203 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0204 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0172 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0178
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0180 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0183 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0188 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0189 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0153 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0155
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0160 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0161 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0162 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0163 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0164 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0166
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0167 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0168 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0129 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0171 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0135 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0136
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0137 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0138 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0139 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0140 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0141 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0142
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0145 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0147 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0148 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0150 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0151 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0152
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0120 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0121 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0123 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0125 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0127 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0128
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0337 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0339 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0343 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0346 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0323 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0324
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0325 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0326 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0327 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0328 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0332 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0314
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0315 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0316 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0317 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0318 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0322 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0294
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0297 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0302 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0303 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0304 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0305 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0309
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0310 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0311 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0313 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0273 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0274 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0275
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0277 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0279 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0280 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0281 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0282 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0285
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0286 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0289 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0290 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0293 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0248 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0254
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0255 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0259 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0265 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0266 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0267 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0268
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0272 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0222 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0223 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0224 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0227 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0231
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0234 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0236 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0237 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0238 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0239 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0240
2561 ๑๘๐๘๒๙ 0241 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0242 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0243 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0244 2561 ๑๘๐๘๒๙ 0226